Content voor Ingelogde Gebruikers

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Werkgevers betalen sinds 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Er is een nieuwe ontslaggrond geintroduceerd: de cumulatiegrond. De werknemer heeft recht op transitievergoeding vanaf de eerste werkdag bij ontslag. Werkgever en werknemer kunnen 3 tijdelijke contracten aangaan in maximaal 3 jaar. Werknemers met een payrollcontract krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers in dienst. Werkgevers moeten oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk.

Scroll naar boven