Content voor Ingelogde Gebruikers

Vrijstellingen COVID-19

  • 3 november 2020

In 2021 wordt de belastingvrijstelling van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wettelijk vastgelegd. Vooruitlopend op deze wetgeving is in een beleidsbesluit opgenomen dat de TOGS en TVL niet tot de winst van…

Lees Meer

Overdrachtsbelasting

  • 24 oktober 2020

Vanaf 2021 hoeven starters op de woningmarkt tussen de 18 en 35 jaar geen overdrachtsbelasting van 2% meer te betalen bij de koop van hun woning. Kopers die een woning niet zelf gaan betrekken gaan vanaf 2021 meer overdrachtsbelasting betalen,…

Lees Meer

Arbeidskorting

  • 24 oktober 2020

Met de arbeidskorting betalen werkenden minder belasting. De arbeidskorting geldt zowel voor werknemers als zelfstandigen. Per 1 januari 2021 gaat de arbeidskorting omhoog naar € 4.205. Deze maatregel is ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigen aftrek voor ondernemers.

Lees Meer

Vermogensrendementsheffing

  • 23 oktober 2020

Per 1 januari 2021 wordt het heffingsvrij vermogen voor de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast van € 30.846 naar € 50.000. Voor partners wordt het gezamenlijke heffingsvrije vermogen verhoogd van € 61.692 naar € 100.000. Voor met name kleine spaarders…

Lees Meer

Inkomsten- en Loonbelasting

  • 20 oktober 2020

Vanaf 2020 geldt een tweeschijventarief voor de inkomstenbelasting en de loonheffing. In 2021 daalt het tarief van de laagste belastingschijf naar 37,10%. Voor AOW-gerechtigden is er wel sprake van drie belastingschijven.

Lees Meer

Vennootschapsbelasting

  • 24 oktober 2019

De vennootschapsbelasting heeft twee tarieven, een laag en een hoog tarief. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. Het lage tarief daalt per 1 januari 2021 van 16,5% naar 15%. Het…

Lees Meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans

  • 24 oktober 2019

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Voor werkgevers gaan de regels voor ontslag, oproepkrachten en transitievergoeding wijzigen. Het uitgangspunt van de WAB is dat het soort werk bepalend moet zijn voor de contractvorm…

Lees Meer

Kleine Ondernemersregeling

  • 9 februari 2019

De huidige kleine ondernemersregeling in de BTW wordt in 2020 gemoderniseerd. De regeling wordt vervangen door een facultatieve omzet gerelateerde vrijstelling van de BTW met een omzetgrens van € 20.000. Blijft u met uw bedrijf onder deze omzetgrens? Neem dan…

Lees Meer
Scroll naar boven