Content voor Ingelogde Gebruikers

Vrijstellingen COVID-19

In 2021 wordt de belastingvrijstelling van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wettelijk vastgelegd. Vooruitlopend op deze wetgeving…

Overdrachtsbelasting

Vanaf 2021 hoeven starters op de woningmarkt tussen de 18 en 35 jaar geen overdrachtsbelasting van 2% meer te betalen bij de koop van hun…

Arbeidskorting

Met de arbeidskorting betalen werkenden minder belasting. De arbeidskorting geldt zowel voor werknemers als zelfstandigen. Per 1 januari 2021 gaat de arbeidskorting omhoog naar €…

Vermogensrendementsheffing

Per 1 januari 2021 wordt het heffingsvrij vermogen voor de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast van € 30.846 naar € 50.000. Voor partners wordt het…

Inkomsten- en Loonbelasting

Vanaf 2020 geldt een tweeschijventarief voor de inkomstenbelasting en de loonheffing. In 2021 daalt het tarief van de laagste belastingschijf naar 37,10%. Voor AOW-gerechtigden is…

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting heeft twee tarieven, een laag en een hoog tarief. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van…

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Voor werkgevers gaan de regels voor ontslag, oproepkrachten en transitievergoeding wijzigen. Het…

Kleine Ondernemersregeling

De huidige kleine ondernemersregeling in de BTW wordt in 2020 gemoderniseerd. De regeling wordt vervangen door een facultatieve omzet gerelateerde vrijstelling van de BTW met…

Scroll naar boven