Content voor Ingelogde Gebruikers

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting heeft twee tarieven, een laag en een hoog tarief. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. Het lage tarief daalt per 1 januari 2021 van 16,5% naar 15%. Het hoge tarief blijft gelijk.

De mogelijkheid om ten laste van de winst van 2019 een fiscale coronareserve te vormen, ter verbetering van de liquiditeitspositie wordt nu wettelijk geregeld. Het gaat om te verwachten verliezen voor zover deze verband houden met de gevolgen van de corona crisis.

Per 2021 zijn er beperkingen van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting. Wij geven u deze graag een persoonlijk uitleg op maat hierover.

Scroll naar boven